Kontakt

Wszelkie sprawy i pytania można kierować na adres mailowy mbelcarz@zse-2.krakow.pl

W temacie każdego maila proszę podać : Imię i Nazwisko, klasę i czego dotyczy informacja lub zapytanie.