klasa III - zakres rozszerzony

Protokoły sieciowe

Model OSI

Administracja sieci

Urządzenia sieciowe i rozbudowa sieci

Zapory sieciowe

Oprogramowanie złośliwe, antywirusy

Edycja dźwięku ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 projekt

Edycja obrazu    ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 projekt

Systemy operacyjne

Systemy operacyjne PDF

Systemy operacyjne WINDOWS

Grafika - podstawy


Grafika 3D

 

grafika rastrowa Ćwiczenia

ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4 ćwiczenie 5 ćwiczenie 6>

ćwiczenie 7 ćwiczenie 8 ćwiczenie 9


grafika wektorowa Ćwiczenia

ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4 ćwiczenie 5 ćwiczenie 6

ćwiczenie 7 ćwiczenie 8 Projekt na ocenę

grafika 3D Ćwiczenia

ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 Projekt 3D na ocenę


Fotografia cyfrowa