klasa II - zakres rozszerzony

Budowa podzespołów komputerowych


Arkusz kalkulacyjny - MS EXCEL

zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7

Baza danych - ms access

 

Bazy danych